Belangrijke adressen

CENTRALE HUISARTSENPOST WESTLAND
Openingstijden: Op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur.
Op zaterdag en zondag, dag en nacht.Tijdens feestdagen, dag en nacht.
De Centrale Huisartsenpost Westland werkt uitsluitend op afspraak, dus bel eerst (0174) 638 738
Adres: Middel Broekweg 2a, 2671 ME
  Naaldwijk
2e etage in Behandelcentrum Westland (lift aanwezig)

BEREIKBAARHEIDPOLITIE
Politie Haaglanden, Bureau Westland, Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk
Telefonisch bereikbaar via 0900-8844.
Aangifte ook mogelijk via:
https://politie.nl/haaglanden

Informatie over Wonen, Zorg en Welzijn?
Neem contact op met Zorginstellingen Pieter van Foreest.

Wij vertellen u alles over de mogelijkheden rondom verzorging, verpleging, behandeling, zorg thuis, dagverzorging, dagbehandeling, ontmoetingscentra, verblijf in één van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen en de mogelijkheden voor mantelzorgers.
015-5155000 contact@pietervanforeest.nl •
https://pietervanforeest.nl
Zorg Thuis in het Westland en Midden-Delfland:
015-5155000 Dit is het centrale meldpunt voor Zorg Thuis van Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorg Thuiswinkels
Bij de Zorg Thuiswinkels kan een ieder terecht voor gratis uitleen, advies, verkoop en verhuur van verpleegartikelen, hulpmiddelen en vele aanverwante artikelen. U vindt de winkels in: Middel Broekweg 2a, 2671 ME  Naaldwijk
Papsouwselaan 474, 2624 EP  Delft
Bel voor meer informatie 0800 - 288 77 66 of bekijk de webshop:
www.vegro.info/pietervanforeest

CAREYN
Careyn wijkverpleging ’s-Gravenzande
Voor verzorging en verpleging thuis
Telefonisch bereikbaar: 06 - 30 77 34 87 van maandag t/m vrijdag van 7:00-23:00 uur
Inloop- en telefonische spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13:00 - 14:00 uur
Zandeveltplein 57, 2692 AJ ’s-Gravenzande

Careyn Contact:
Voor alle vragen waaronder huishoudelijke zorg en dieetadvisering tel.: 088-123 99 88 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur (in noodgeval ook bereikbaar op ander tijdstip)
https://careyn.nl

Hulpmiddelen
Heeft u thuis, kortdurend of voor een langere periode hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel, krukken of een ziekenhuisbed, dan kunt u bij Medipoint-Careyn terecht.
Adres: Huis ten Landelaan 462, 2283 VJ Rijswijk. Meer informatie? Bel: 0900 - 1121129 of kijk op
www.medipoint.nl

VITIS WELZIJN
Voor informatie en advies, activiteiten in de wijk- en dienstencentra, welzijnsdiensten en Vrijwillige inzet.
Adresgegevens en informatie op een rij:
Algemene gegevens: Vitis Welzijn, Verdilaan 88, 2681 KP Monster, t. 0174-630358

Buurt InformatiePunt ’s-Gravenzande
Bij Buurt InformatiePunt kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn bij de medewerkers van Vitis Welzijn.
Geopend op dinsdag en woensdag van 14.00 – 17.00 uur. Zandeveltplein 26, 2692 AG ’s-Gravenzande,
https://vitiswelzijn.nl

Welzijnsadviseur
Behartigt de belangen van ouderen en neemt de tijd om u te informeren, adviseren en begeleiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt de welzijnsadviseur bereiken via het Buurt InformatiePunt of via 0174-630358.

Wijkcentra. In deze centra kunt u deelnemen aan diverse activiteiten. Op het loket is een boekje af te halen waarin alle activiteiten staan omschreven.
Wijkcentrum Larix
Larixstraat 4, 2691 DE ’s-Gravenzande, t. 0174-414219
Wijkcentrum Kasteeleplein
D. v.d. Kasteeleplein 1, 2691 WE ’s-Gravenzande, t. 0174-414582
Brede buurtschool De Kameleon (Heenweg)
Boelhouwerstraat 1, 2691 LR ‘s-Gravenzande (Heenweg). In deze locatie huurt Vitis Welzijn ruimte en organiseert daar activiteiten, o.a. Koersbal.

Slachtofferhulp Nederland regio Middenwest
Bureau Westland: Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk - tel. 0900-0101
Inloopspreekuur: ma., woe., do. en vrij. ochtend van 9.00-12.00 uur Di. avond van 19.00 – 21.00 uur

Naviva Kraamzorg
Telefoonnr. 088-7777666 24/7 bereikbaar.
Voor al jouw vragen, het doorgeven van een bevalling of het melden van jullie thuiskomst uit het ziekenhuis.
Meer informatie?
www.naviva.nl

Zorg in de laatste levensfase
Stichting Beukenrode biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Dit kan zijn in het hospice of door het inzetten van vrijwilligers bij een cliënt thuis of in een andere locatie. Telefoonnummer: 0174-621357

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
Een onafhankelijk bureau voor vragen en/of klachten over de gezondheidszorg. Het IKG biedt u informatie, ondersteuning en advies.
Geopend de gehele week tijdens kantooruren. telefoon (015) 214 64 33