Richtlijnen voor het digitaal aanleveren van advertenties en nieuwsartikelen:

Advertenties
Wij verwerken complete advertenties als deze opgeslagen zijn als pdf of jpg bestand. De resolutie van het JPG-bestand moet 300 dpi op het drukformaat zijn.
Wat tips voor de grafisch vormgevers die de advertentie opmaken: De 's-Gravenzander wordt in krantenrotatiedruk gemaakt en gedrukt op creme krantenpapier, dat betekent dat u de foto's niet te donker of te verzadigd moet maken, door het drukprocedee wordt het altijd donkerder dan op uw beeldscherm. Dat geldt ook voor hele fijne, dunne lettertypes in een donkere achtergrond, gebruik geen light- of regular fonts, maar medium fonts en niet te klein, anders is de tekst slecht te lezen.
U kunt uw advertentie naar ons e-mailen: sgravenzander@dpmediaservice.nl

Familiebericht
Wilt u een familiebericht plaatsen, stuur dit voor maandagmiddag 16.00 uur naar onderstaand e-mailadres.
Overlijdensberichten kunnen tot uiterlijk dinsdagmorgen 9.00 uur worden ingeleverd.
Vermeld duidelijk de plaatsingsdatum, uw naam, telefoonnummer, mailadres en adresgegevens.
Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie mogelijk is.
Heeft u nog vragen?
Neem contact op met Jan Hoogenraad, telefoon 06-201 58 487 of stuur een e-mail naar:
sgravenzander@dpmediaservice.nl
De ‘s-Gravenzander verschijnt wekelijks op woensdag of donderdag.

Nieuws
Redactionele tekst in een Word-bestand aanleveren.
Foto's of illustraties apart toevoegen als jpg bestand. (Let op voldoende resolutie van de foto's, minimaal 1200 x 1800 pixels). De foto's dus niet in het Word-bestand zelf toevoegen! Kopjes bovenaan een nieuwsartikel niet in hoofdletters zetten. Gebruik in de bestandsnaam geen punten en/of andere tekens, anders wordt het bestand geweigerd door onze e-mail-software. E-mail’s zonder onderwerp in de onderwerpregel worden niet behandeld.

Kolom breedtematen binnenpagina's (hoogte mag variabel zijn)
1 kolom - 40 mm
2 kolom - 84 mm (o.a. formaat voor familie-advertenties)
3 kolom - 128 mm
4 kolom - 172 mm
5 kolom - 216 mm
6 kolom - 260 mm

Totale breedte = 260 mm - totale hoogte = 385 mm (hele pagina)

Kolom breedtematen voorpagina (hoogte mag variabel zijn).
1 kolom - 50 mm
2 kolom - 105 mm
3 kolom - 160 mm
4 kolom - 215 mm
5 kolom - 270 mm

Wij kunnen uw advertentie doorplaatsen naar diverse kranten in de regio, o.a. de Hoekse Krant en Monsterse Courant.
Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij kunnen de doorplaatsing verzorgen een u ontvangst één totaalnota.