Stacks Image 233
De 's-Gravenzander is een neutraal nieuws- en advertentieblad voor 's-Gravenzande en omgeving dat wekelijks op woensdag/donderdag gratis huis aan huis wordt bezorgd. De 's-Gravenzander is het oudste huis-aan-huis-blad van het Westland (sinds 1924). De oplage is 10.000 exemplaren. De uitgave en administratie zijn in handen van DP Media Service.

Sluitingstijden voor de betreffende week

inleveren advertenties :
maandag tot 16.00 uur

Inleveren redactionele tekst :
maandag tot 10.00 uur

Inleveren overlijdensberichten:
dinsdag tot 9.00 uur


Bladformaat:
Zetspiegel 260 x 385 mm

Materiaal: digitaal, per e-mail (zie richtlijn digitaal aanleveren, op de pagina advertenties)
Stacks Image 3


Stacks Image 8